Austošā Saule

Latviskums. Taisnīgums. Kārtība.

2. Metapolitika: vēsture un šodiena.

Austošā Saule
Austošā Saule
2. Metapolitika: vēsture un šodiena.
/

Ievadā Raivis un Krišjānis sarunājas par “Kapitolija šturmēšanu” un ASV prezidenta izdzēšanu no sociālajiem tīkliem, pieaugošo cenzūru un piesaka metapolitikas jēdzienu kā iespējamu disidentisku taktiku kopējā kultūras klimata “gatavināšanai” vēlamo politisko pārmaiņu virzienā. Iztirzājumā abi ieskicē metapolitikas vēstures epizodes no starpkaru un pēckara neomarksisma līdz dažādiem veiksmīgiem vai mazāk veiksmīgiem labējo mēģinājumiem to pārņemt. Noslēgumā domas, ko metapolitika varētu nozīmēt Latvijai un kā nelielas valstis plašākā spēles laukumā var spēlēt savu spēli.

Īsi par neomarksismu: https://www.austsaule.lv/manifests-2/

Izvērstāk: https://neatkaribai.lv/neomarksisms-21-gadsimta-lielakais-drauds/

Apakšnodaļā “Rietumu marksisms”: https://enciklopedija.lv/skirklis/88128-marksisms,-ideolo%C4%A3ija

Lešeka Kolakovska apjomīgais pētījums par marksisma ideju vēsturi: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Currents_of_Marxism

Franču labējo metapolitikas piemērs: https://en.wikipedia.org/wiki/GRECE

Vācu labējo metapolitikas piemēri:

a) “Konservatīvisma bibliotēka”: https://www.bdk-berlin.org/

b) Izdevums “Junge Freiheit”: https://jungefreiheit.de/

c) Izdevniecība “Antaios”: https://antaios.de/

Kritiski par Dž. Baidena pret Ungāriju un Poliju vērstajiem komentāriem: https://www.newsweek.com/biden-big-tech-have-poland-hungary-their-crosshairs-opinion-1540063

Divas labējo izdzīvošanas stratēģijas pēc līdzības ar kristietību:

1) T.s. “Benedikta iespēja”: https://www.penguinrandomhouse.com/books/547188/the-benedict-option-by-rod-dreher/ ; https://www.theamericanconservative.com/dreher/benedict-option-faq/

2) Sistēmas “integrācija no iekšienes”: https://americanaffairsjournal.org/2018/02/integration-from-within/

Ierakstīts studijā “Ambona”.

Apej cenzūru!

Neesi atkarīgs no sociālo tīklu starpniecības – saņem “Austošās Saules” ziņu apkārtrakstu savā e-pastā.