Austošā Saule

Latviskums. Taisnīgums. Kārtība.

9. Tautība

Austošā Saule
Austošā Saule
9. Tautība
/

Valters, Krišjānis un Raivis sarunājas par tautības lomu šodienas Latvijā un citur. Vai latvieši saskaņā ar jaunāko sociologu pētījumu ir etnocentristi? Vai tautība pastāv? Vai var kļūt par japāni? Kāpēc runāt par tautību, ja ikdienā daudz svarīgāks ir OIK un IKP? Kāpēc laukos tautība nav tik svarīga? Kā etniski viendabīgas sabiedrības ir saistītas ar savstarpējo uzticēšanos? Vai dažādībā ir spēks? Šie un citi jautājumi vieglā garā jaunajā Pārbaudes laikā.

Pētījums par etnocentrismu un etniskajiem stereotipiem Latvijā: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/dazi-etnosi-ir-mazak-inteligenti-kops-dzimsanas-ko-latvijas-iedzivotaji-doma-cits-par-citu.a393233/

Dažādi pētījumi par etniskās dažādības saistību ar mazāku “sociālo kohēziju” un savstarpējo uzticību:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-015-0863-3

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1007/s10464-013-9608-0

https://www.researchgate.net/publication/261564649_Ethnic_Diversity_Trust_and_the_Mediating_Role_of_Positive_and_Negative_Interethnic_Contact_A_Priming_Experiment

https://academic.oup.com/esr/article/32/1/54/2404332

Apej cenzūru!

Neesi atkarīgs no sociālo tīklu starpniecības – saņem “Austošās Saules” ziņu apkārtrakstu savā e-pastā.