Aiz “Austošās Saules” nestāv neviens oligarhs, partija vai valsts struktūras. Mūsu mērķi ir lieli, bet tiem ir nepieciešams Tavs atbalsts. Mūsu publikācijas un audiovizuālie produkti ir balstīti mūsu entuziasmā un mūsu laikā – mēs to darām, jo uzskatām, ka tas ir izšķiroši svarīgi mūsu tautai šajā vēstures brīdī. Mums ir svarīga arī neatkarība un izteiksmes brīvība, tāpēc kaut nelieli, bet regulāri ziedojumi no atbalstītājiem palīdz to uzturēt. Tāpat mums ir svarīga izaugsme, jo ir iespēju griesti, kurus var sasniegt tikai ar entuziasmu, bet ir lietas, kuru paveikšanai ir nepieciešams arī finansējums.

Atbalsti mūsu kustību – ziedo “Austošajai Saulei”!

Informācija ziedojumiem:

AUSTOŠĀ SAULE

Reģ.nr. 40008301011

Banka: AS “SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV42UNLA0055002049535

Mērķis: Ziedojums un personas kods

Pateicamies visiem atbalstītājiem!

Apej cenzūru!

Neesi atkarīgs no sociālo tīklu starpniecības – saņem “Austošās Saules” ziņu apkārtrakstu savā e-pastā.