Raivis Zeltīts

valdes priekšsēdētājs

Ir nepieciešams alternatīvs veids latviešu interešu aizstāvībai. “Austošā Saule” bez kompromisiem noraida čekistu un viņu “noderīgo idiotu” progresīvistu politiku, jo tā apdraud visu to, kas mūsu tautai ir svēts. Pretī tai mēs liekam skaidru pārmaiņu vīziju, lai celtu jaunu Latviju! 

Krišjānis Lācis

valdes loceklis

Esmu “Austošās Saules” biedrs, jo ir pēdējais brīdis ņemt dalību pie tāda gudra un nepiekāpīga latviešu nacionālisma atjaunošanas un iedzīvināšanas, kas smeltu no pašiem dziļākajiem avotiem, kurus tautas lielāko apdraudējumu laikos pazinuši arī mūsu priekšteči. Pats pasaules Radītājs latviešiem ir dāvājis šo zemi, lai šajās noliktajās robežās un laikā mēs caur ģimenes, dzimtas un tautas piederības saitēm kalpotu tuvākajam.

Edvarts Krusts

valdes loceklis

Latviešu tauta ir augstākā vērtība. “Austošās Saules” būtība ir pakārtota tai. Tāpēc esmu šeit.

Ginta Vilcāne

valdes locekle

Sirdij tuvi ir kustības mērķi, skaidra nostāja latviešu tautai eksistenciāli svarīgos jautājumos, kā arī pašas vēlme aktīvi līdzdarboties ar cilvēkiem, kuriem vispirms rūp savas tautas un valsts intereses.

Uģis Nastevičs

valdes loceklis

Uzņemoties atbildību par Latvijas pastāvēšanas jēgu – latviešu tautas, tās valodas un kultūras attīstību savā zemē -, latvisko vērtību aizstāvībai globalizācijas un patērnieciskuma apstākļos īpaši stiprināma latviskā dzīvesziņa un tās garīgais kodols – sava, ne no viena nepatapināta, latviskā dievestība. “Austošā Saule”, kas iestājas par latviskumu, taisnīgumu un kārtību, ir viens no nedaudzajiem ceļiem, kā to sekmēt.