Kustība “Austošā Saule”

Kustība “Austošā Saule” ir bezkompromisa latviešu interešu aizstāvji. To veido pamatā jaunās paaudzes nacionālistu aktīvisti, kas apzinās, ka Latvija atrodas informatīvā kara stāvoklī ar pretinieku no austrumiem, kā arī to atbalstošo piekto kolonnu. Mēs cīnāmies pretī – ar gara ieročiem!

Organizācijas mērķis ir būt latviešu Latvijas pamatam un balstam – latviskai kopienai un atbalstam pašizaugsmei, kā arī ietekmīgākajai nacionālajai organizācijai valstī. Latviešu Latvija apzīmē valsti, kurā viss ir pakārtots pamatnācijas interesēm. Mūsu “sabiedriskais līgums” nav starp visiem, kas šeit ir gadījušies, tostarp noziedzīgas okupācijas rezultātā, bet starp mūsu senčiem un vēl nedzimušajām latviešu paaudzēm. Protams, citu tautību pārstāvji, kas atbalsta latviešu tiesības uz pastāvēšanu un attīstību savā valstī, var iekļauties Latvijas tautā, kuras kodols ir latviešu nācija.

Lai to panāktu, mēs veidojam sabiedrisko domu, apvienojam līdzīgi domājošus tautiešus un veidojam pašpietiekamu organizāciju. “Austošā Saule” tiek organizēta ap neatkarīgu mediju tīklu, ko sastāda portāls, raidraksts un citi sociālo tīklu formāti, kā arī ap interešu kopām, kas apvieno biedrus tieksmē pēc pašizaugsmes un latviska dzīvesveida.

“Austošās Saules” vērtības ir latviskums, taisnīgums un kārtība. Mēs esam pārliecināti, ka tās ir arī vērtības, kuras ir būtiskas latviešu vairākumam. Mēs pieprasām valsti, kurā šīs vērtības noteiktu ikvienu lēmumu – tikai šāda valsts ir latvieša dzīves cienīga! Uz šo valsti mēs strādājam un tiecamies – uz rītdienas Latviju, latviešu Latviju!

“Austošā Saule” ir metapolitiska organizācija, kuras nostādnes spēj apvienot iespējami lielāku latviešu skaitu šajā kritiskajā laikā. Mēs esam par nacionālismu, demokrātiju, stipru valsti, pašpietiekamību, baltu tautu vienību un Intermarium savienību.

Mēs aicinām pievienoties biedrus, kas ir darbīgi (apliecina sevi ar padarīto), neatlaidīgi (nekad nepadodas), pašaizliedzīgi (spēj uzstādīt kopējās intereses pār individuālajām), atbildīgi (par saņemtā uzdevuma izpildi), gudri (meklē efektīvākos risinājumus) un spētu iekļauties saliedētā komandā!

Cīņai sveiks!