Kustība “Austošā Saule”

“Austošā Saule” ir latviešu interešu aizstāvības kustība – latviešu nacionālās kustības turpinātāji 21. gadsimtā.

30 gadus pēc Trešās Atmodas tauta un valsts jau atkal atrodas krustcelēs. Krievija izvērš informatīvo karu pret Latviju, ar neomarksisma ideoloģiju iznīcinot valsts morālos pamatus. Jaunajai paaudzei ir atņemti ideāli un augstāki mērķi. Politikā valda stagnācija. Valsts ekonomiskā struktūra nav ilgtspējīga. Jauni imigrācijas viļņi kopā ar zemu dzimstību apdraud mūsu tautas pastāvēšanu. Ir nepieciešama nacionāla atdzimšana!

Vai var būt vēl kāds lielāks un vienlaikus reālāks ideāls kā rūpes par savas tautas pastāvēšanu? “Austošās Saules” misija ir jauna tautas atmoda, izveidojot stipru un pašpietiekamu nacionālu valsti!

Tāpēc “Austošā Saule” veido jaunu nacionālo eliti ar atbalsta nodaļām – latviski domājošu cilvēku kopienām reģionos. “Austošā Saule” darbojas ilgtermiņā visās sabiedriskās dzīves sfērās, kur notiek cīņa par tautas interesēm. Šīs intereses “Austošā Saule” palīdz formulēt un novest atpakaļ pie tautas, to mobilizējot savu interešu aizstāvībai. “Austošā Saule” ir proaktīva un netic politiskajiem kompromisiem.

Nacionālās kustības uzdevums ir veidot un apvienot alternatīvus informatīvos, finanšu un cilvēkresursus, radot pamatu jaunai tautas atmodai. Tas neizslēdz partijas lomu, ja tā ir daļa no plašākās nacionālās kustības.

“Austošās Saules” ideoloģija ir nacionāldemokrātisms. Mēs ticam etniskajam nacionālismam, līdzdalības demokrātijai, ekonomiskai pašpietiekamībai, baltu tautu sadraudzībai un Intermarium savienībai.

“Austošā Saule” ir par valsts iekārtas reformu! Ekonomikas pamats ir ģimenes mājsaimniecība, tāpēc ir jānostiprina privātīpašumam un nacionālai uzņēmējdarbībai labvēlīga nodokļu politika. Finanšu pieejamībai jābalstās uz krājaizdevu sabiedrību tīklu. Jāpaplašina referendumu iespējas kā tiešās demokrātijas līdzeklim. Lai pārvarētu politisko stagnāciju, Saeima jāpārveido par divpalātu parlamentu, bet prezidentam jābūt tautas vēlētam un ar paplašinātām pilnvarām.

“Austošajā Saulē” var darboties ikviens Latvijas patriots, kurš piekrīt augstāk minētajām vērtībām un ir gatavs līdzdarboties “Austošās Saules” mērķu sasniegšanā.