Kustība “Austošā Saule”

Tūkstošiem gadu mūsu senči apdzīvo Latvijas zemi. Tūkstošiem gadu baltu tautas ir bijušas avots un sargs Eiropas civilizācijai. Spītējot iebrucējiem, latvieši ir izdzīvojuši un izcīnījuši sev Latviju – valsti, kuras mērķis ir saglabāt latviešu dzīvesspēku un kultūru.

Taču trīsdesmit gadus Latviju ir vājinājuši komunisti un čekisti, kas nodeva Trešo Atmodu un izveidoja šobrīd pastāvošo politekonomisko sistēmu. Ar oligarhu un to kabatas partiju starpniecību viņi kontrolē gan pozīciju, gan opozīciju. Stagnācija no vienas puses un plānotā Latvijas atgriešana Kremļa kontrolē no otras puses – īstas pārmaiņas viņu sistēmā nav iespējamas. Hibrīdkarš uz Latvijas robežām un informatīvajā telpā parāda gan Kremļa gatavību iznīcināt Latvijas valstiskumu, gan pastāvošās politekonomiskās sistēmas noderīgumu šim mērķim.

“Austošā Saule” savu darbību ir uzsākusi šajā izšķirošajā laikā. Mēs esam pret valstiskuma sagraušanu “protesta” vai “progresa” vārdā, bet arī pret pastāvošās politekonomiskās sistēmas tālāku uzturēšanu – mūsu misija ir Latvijas atdzimšana!

“Latviskums. Taisnīgums. Kārtība.” Tas ir mūsu moto un mūsu programmas kodols. Mēs pieprasām:

  1. Reformēt Satversmi – stiprināt valsti ar tautas vēlētu un lielākām pilnvarām apveltītu prezidentu, vienlaikus paplašinot tiešās demokrātijas iespējas ar referendumu starpniecību.
  2. Veikt visaptverošu dekomunizāciju – atbrīvoties no komunistu un čekistu ietekmes visās valsts dzīves jomās, apturēt neomarksistu organizāciju darbību.
  3. Apturēt masu imigrāciju – nekavējoties nostiprināt Latvijas robežu un aizliegt veidot multikulturālisma modeli Latvijā.
  4. Uzlabot dzimstību – ģimeņu atbalstam jābūt valsts prioritātei.
  5. Reformēt izglītības saturu un metodoloģiju – mērķis ir patriotisku, intelektuāli, morāli un fizisku stipru pilsoņu veidošana.
  6. Reformēt ekonomisko politiku – ģimeņu mājsaimniecības kā ekonomiskās sistēmas pamats; sociāli taisnīga, loģiska, paredzama un uz ražošanas pieaugumu vērsta nodokļu politika; visu valsti aptverošs krājaizdevu sabiedrību tīkls.
  7. Palielināt resursus valsts aizsardzībai – turpināt ieguldīt bruņoto spēku kaujasspēju pilnveidošanā, paplašināt Zemessardzē iesaistīto pilsoņu skaitu.
  8. Konfederācijas izveidi ar Lietuvu – koordinēt un integrēt baltu nāciju kultūras, drošības, ekonomikas un ārpolitikas sfēras, saglabājot abu valstu suverenitāti.
  9. Intermarium savienības izveidi – veidot sadarbību ar nācijām starp Baltijas un Melno jūru, kuras vieno interese ierobežot Kremļa ietekmi reģionā.

Mēs neesam politiska partija – pastāvošajā politekonomiskajā sistēmā partiju spējas aizstāvēt latviešu intereses ir ierobežotas.  Lai īstenotu nacionālās programmas maksimumu, ir nepieciešami priekšdarbi – citādi nacionālie centieni tiks ievirzīti strupceļā. Tas jau tā reiz notika ar Trešās Atmodas kustību. Tāpēc mūsu darbība ir pārpolitiska. Veidojot patriotisku pilsonisko sabiedrību, viešot tajā vienprātību par svarīgāko, nostiprinot latviešu interesēm atbilstošu ideju aktualitāti, mēs ietekmējam valsts kursu no citas puses. Kā organizēts spēks mēs panāksim sabiedrības atbalstu mūsu programmai! Kā organizēts spēks mēs ietekmēsim partiju programmu izstrādi atbilstoši mūsu programmai! Kā organizēts spēks mēs veidojam jaunu nacionālo eliti, kas nodrošinās šīs programmas izpildi! Mūsu rītdienas Latviju mēs neveidosim pēc vēlēšanām – mēs to veidojam jau tagad!

“Austošā Saule” turpinās darbu pie sava mediju tīkla izveides, veidos nacionālo līderu skolu nākotnes politiķiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, organizēs kampaņas un interešu kopas nacionālo vērtību aizstāvībai. Austošajā Saulē” darbojas gan partiju pārstāvji, gan nepolitiski aktīvisti, kas piekrīt kustības vērtībām un mērķiem. Pievienojies – Tu iegūsi vērtīgu pieredzi komandas darbā, jaunas zināšanas, kontaktus un iedvesmu, darbojoties lielāka mērķa vārdā!