Kustība “Austošā Saule”

Metapolitiska kustība, kuras mērķis ir aizstāvēt latviešu tautas intereses, tās demokrātisko un ekonomisko pašnoteikšanos, kā arī veicināt ciešu sadraudzību ar Lietuvu (panbaltisms) un citām Intermarium reģiona valstīm.