“Austošās Saules” organizatoriskie pamatprincipi

“Austošā Saule” ir latviešu etnonacionālistu kopiena, kuras biedrus un atbalstītājus vieno apņēmība aizstāvēt savas tautas intereses un izpratne par nepieciešamību pēc nepiekāpīga latviešu nacionālisma atjaunošanas. Mēs apzināmies savu atbildību mūsu senču un nākamo paaudžu priekšā. Mēs aicinām mūsu tautiešus būt pilsoniski un politiski aktīviem, ne tikai tiecoties pēc latviešu Latvijas, bet arī esot tās pamatam un balstam.

“Austošā Saule” tiek organizēta ap neatkarīgu mediju tīklu, ko sastāda portāls, raidraksts un citi sociālo tīklu formāti, kā arī ap interešu kopām, kas apvieno biedrus tieksmē pēc pašizaugsmes un latviska dzīvesveida. Tas ir tikai sākums – mūsu ieceres ir vērienīgas un tālejošas!

Pārāk daudz uzmanības tiek pievērsts oganizācijas formas saturam, pārāk maz – tās raksturam. Ja organizācijas pamatos nav ielikts pareizais domas un rīcības raksturs, tad tā nenesīs panākums neatkarīgi no savas ārējās formas. “Austošā Saule” pēc sava rakstura ir dedzīgu aktīvistu organizācija. Mēs esam pret mietpilsonību un liberālo pamatstraumes uzstādījumu. Mēs nevēlamies pielāgot savas idejas vadošajam noskaņojumam, bet gan paust savas vērtības un vadīt, balstoties mūsu izpratnē par to, kas ir patiess un vērtīgs. Mēs esam priekšpulks – drosmīgi, kategoriski un konsekventi savās prasībās, bez kompromisiem pamatprincipos, koncentrēti savā ideoloģiskajā programmā. Mums tādiem ir jābūt, lai veidotu sabiedrisko domu un to virzītu uz priekšu, liekot pārējiem pielāgoties nacionālo ideju augošai popularitātei. Mēs neklusējam pat, ja kādam tas var šķist “politnekorekti” – tautas interešu aizstāvība nav upurējama uz tolerances altāra! Vienlaikus mēs neveidojam no tautas izolētu klubiņu – savu lielāko spēku mēs vienmēr smelsim no pašas tautas kopīgās dzīvesziņas avotiem.

Mēs neveltam savu enerģiju svešiem mērķiem, esošās politekonomiskās sistēmas uzturēšanai vai polittehnoloģiskajam teātrim. Mēs balstāmies uz mūsu programmā aprakstītajiem principiem un uzdevumiem, uz apziņu par latviešu tautas izcilību un vēsturisko misiju. Mēs izmantojam gan metapolitiskas, jeb informatīvās darbības metodes, gan politiskos ietekmes instrumentus, lai īstenotu mūsu mērķus.

Ja redzi vietu mūsu kustībā, tad pievienojies – kopā mēs celsim tautas ticību savam spēkam un tiesībām! Bet uzreiz jābrīdina – tas pieprasa spēju darboties komandā un pašorganizēties. Ne visi to prot – it īpaši mūsdienu individuālisma laikmetā, kad brīvprātīgais darbs komandā kļūst arvien grūtāk organizējams. Piekāpties otršķirīgos jautājumos un spēja sevi disciplinēt ir obligātas prasības. Tas ir jautājums par attieksmi, ko mainīt uz pozitīvu ir katra iespējās, tāpēc šis nav jautājums, kur mēs varam atļauties būt nekritiski. Taču katra dabas dotās spējas un talanti ir tālākas izvērtēšanas un pielietošanas jautājums, kur ikvienam var būt sava loma un vieta kopējā mērķa sasniegšanā!

Latvieši – pulcējieties zem “Austošās Saules” karoga! Tas ir karogs, kas iekurinās latviešu sirdis un prātus, aizsākot jaunu Atmodu!

Cīņai sveiks!