Etnofobija un etnocentrisms

Ir sabiedrības daļa, kas ik pa laikam saceļ labi sponsorētu un informatīvi atbalstītu traci par Latvijā it kā valdošo “homofobiju”. Tomēr es aicinātu paraudzīties uz reālāku problēmu – etnofobiju.

Etnofobija ir iracionālas bailes no savas tautības. Šīm bailēm ir vispārzināmas retoriskās izpausmes – savu līdztautiešu noniecināšana, nacionālo vērtību apsmiešana, stereotipi pašam par savu tautību (piemēram, “skaudīgie latvieši” iepretim “plašajām dvēselēm” no Krievijas). Bet vienlaikus etnofobija arī rada nopietnus riskus valsts pastāvēšanai.

Paradoksāli, ka etnofoba naids pašam pret savu tautību apvienojas ar citu tautu nekritisku apbrīnošanu. Taču šī apbrīna ir ar zemiskiem zemtekstiem. Pavisam nesens piemērs – kad soctīklu telpā par galvenajiem vakcinācijas pretiniekiem uzskatīja “vidējos latviešus”, tad viņu lamāšana kļuva par ikviena “progresīvā” tikumsignalizēšanas goda lietu. Bet, izskanot ziņām, ka slimnīcās pārsvarā nonāk vecāka gada gājuma krievvalodīgie, retorika pilnībā mainījās. Tajā brīdī tika pausta no “pirksta izzīsta” pārliecība, ka nevakcinētie ir ļauno latviešu nacionālistu upuri, kuri nav nodrošinājuši informāciju krievu valodā. Jā – etnofoba fantāziju pasaulē Latvijas krievvalodīgie 30 gadu laikā nav pilnīgi neko iemācījušies latviski un divvalodības politikas trūkuma dēļ neko nav dzirdējuši par vīrusu “Covid-19″… Nopietni?

Divi secinājumi, kas no šī izriet: 1) Etnofobam vienmēr vainīgi ir pamattautas pārstāvji, kurai viņš pats pieder; 2) Cittautieši vienmēr viņam ir upuri, kuri [cēlajam etnofobam] ir jāglābj – tas notiek faktiski noniecinot cittautiešu prāta spējas. Viss, protams, “progresīvi” domāts.

Cits piemērs – kā nākas, ka mediķiem nemitīgi trūkst naudas, bet kādas etniskās minoritātes organizācijai valsts pēkšņi atrod 40 miljonus eiro, kurus krīzes augstākajā punktā tā vienkārši var atdot?

Turpinām – kā nākas, ka nelegālo imigrantu uzturēšanai līdzekļi vienmēr tiek atrasti, bet pašu tautieši turpina ciest no sociālās netaisnības?

Tendence ir viena – etnofobs nīst savu tautu un maksimāli daudz resursu grib novirzīt “upuru” grupām. Aiz šīs ārišķīgās “morāles” nav nekā cita kā vēl kādas bailes. Bailes uzņemties personisko atbildību. Piederības apziņa savai tautai nozīmē reālu atbildību pret saviem tuvākajiem. Tā nozīmē atbildību pret bijušajām un nākamajām paaudzēm. Pret tradīcijām un kultūras vērtībām, kuras ir jākopj un jānodod tālāk. Piederība kopumam apdraud etnofoba trauslo ego – viņš grib justies kā unikāla sniegpārsliņa, nevis tikai daļa no kopuma, kura personību un raksturu lielā mērā ir veidojusi piederība viņa tautai.

Etnofobs mīl ideju par “vēstures beigām”, jo tikai tad viņš būs garantētā komfortā un drošībā – tas nav nekas cits kā infantilisms, jeb negatavība pieaugušo pasaulei. Etnofobu idejas par tautību kā “sociālu konstruktu” ir smieklīgas uz 524 dzimtes identitāšu fona, kas var mainīties atkarībā no Mēness starojuma. Pretruna starp etnofobu sadalījumu “īstajās tautas”, kas ir etniskās minoritātes, kuru dažādība ir jāsvin, un “neīstajās tautās”, kas ir Eiropas valstsnācijas, ir tik acīmredzama, ka to neredzēt var tikai šī neveselā pasaules uzskata fanātiķi.

Lai sarežģītu lietas vēl vairāk, etnofobi jūt vainas sajūtu par savu “privilēģiju” kā eiropiešiem, par “koloniālismu” (vēsturisks analfabētisms Centrāl-Austrumu Eiropas gadījumā), par “sistēmisko rasismu” – tas viss par spīti pašu paustajam savas tautības eksistences noliegumam. Tātad – viņu tautība tiem eksistē tikai noziedzīgā kontekstā. Bet vienīgais noziedzīgais ir viņu pašu ideju sekas – tā ir tautu dekulturācija, identitātes un pretestības gribas iznīcināšana, kuras praktiskais rezultāts ir pamattautas fiziska aizvietošana ar citām tautām. Citiem vārdiem – etnofobija ir etnocīda pirmais solis, kurā ieinteresēti ir tikai mūsu tautai naidīgas ārējās varas.

Kosmopolītisms – tā ir viltus pozīcija, viltus vērtība, kas neietver reālu pienākumu pret kaut ko ārpus paša indivīda. Kosmopolīts sevi uzskata par “pasaules pilsoni”, taču viņa pasaule aprobežojas ar vīna sūkšanu Rīgas centra liberāļu saieta vietās starp citiem tādiem “pasaules pilsoņim”. Tikmēr pārējā pasaule sevi lepni pieskaita pie konkrētām civilizācijām, tautībām un reliģiskajām grupām. Tikai “pasaules pilsoņi” šai pasaulē nekur īsti neiekļaujas. Tāpēc sauksim viņus īstajā vārdā un pažēlosim viņus – etnofobi. Bet paši būsim etnocentristi – jo būt starp savējiem ir ikviena veselīga indivīda un tautas laimes atslēga. Kas ciena sevi, to cienīs arī citi!

Kurts Bruševics

Dalies:
Facebook
Twitter
WhatsApp

Apej cenzūru!

Neesi atkarīgs no sociālo tīklu starpniecības – saņem “Austošās Saules” ziņu apkārtrakstu savā e-pastā.