Paraksti memorandu par Latvijas valstsnācijas interešu nodrošināšanu

“Austošā Saule” aicina ikvienu, kam rūp latviešu tautas nākotne savā nacionālajā valstī, parakstīt sabiedriskās iniciatīvas grupas sagatavoto memorandu par Latvijas valstsnācijas interešu nodrošināšanu.

Lai pievienotu savu parakstu memorandam, spied šeit. Ja vēlies individuāli vērsties pie Saeimas deputātiem, izmanto memoranda tekstu un nosūti ziņu uz deputātu e-pastu adresēm.

Memorands par Latvijas valstsnācijas interešu nodrošināšanu

Mūsu valsts pastāvēšanas mērķis ir formulēts Latvijas Republikas Satversmes preambulā:

“1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.”

Diemžēl valstī īstenotā politika jau ilgstoši neatbilst latviešu nācijas interesēm. Tāpēc mīlestībā pret savu – latviešu nāciju, un izjūtot atbildību par tās izveidotās Latvijas valsts mūžīgu pastāvēšanu, apzinoties vēsturiskās rusifikācijas postošās sekas mūsu zemē un nācijā, demogrāfisko krīzi un jaunu imigrācijas viļņu draudus, ko veicina Krievijas un Baltkrievijas īstenotais hibrīdkarš, Eiropas liberāļu antinacionālā politika un vietējo politiķu gļēvums, mēs, zemāk minēto organizāciju pilnvarotie pārstāvji un individuālie atbalstītāji, apvienotiem spēkiem vēršamies pie Latvijas varas augstākajām institūcijām ar šādu memorandu:

  1. Latvijas valsts mērķis un būtība ir latviešu nācijas interešu aizsargāšana savā zemē. Latviešu nācijas aizsardzībai ir jābūt Latvijas valsts institūciju virsmērķim ikkatrā to lēmumā un rīcībā.
  2. Latviešu nācijas aizsardzības pamatprincips ir stipru, necaurlaidīgu robežu noteikšana un sargāšana, to attiecinot gan uz valsts fizisko robežu, gan valodas un kultūras, kā arī morāles robežām.
  3. Valsts kultūrpolitikas pamatā jābūt latviešu tautas kultūras vērtību un ētisko principu saglabāšanai, popularizēšanai un attīstīšanai, stiprinot nācijas identitāti, tās dzīvotgribu un gatavību sevi aizsargāt pret ārējiem draudiem.
  4. Valstij ir jāveicina latviešu valodas statusa un latviešu kultūras pozīcijas publiskajā telpā, ar politisko gribu un likuma varu novēršot PSRS rusifikācijas sekas un to turpināšanos caur pārprastu humānismu un gļēvu liberālismu.
  5. Nav pieļaujama jauna imigrācija, it īpaši attiecībā uz lēto darbaspēku, kas var radīt tādu sociālo katastrofu, kādu patlaban piedzīvo Francija, Zviedrija, Vācija un citas  Eiropas valstis. Latviešu nācijas pastāvēšanas intereses un valsts lēmumu suverenitātes princips stāv augstāk par Briseles ierēdniecības unificētajiem lēmumiem, kam nereti nav saskares ar realitāti.
  6. Lai novērstu imigrācijas plūsmas, valstij primāri jāiegulda tautas dabiskajā ataudzē, vietējās uzņēmējdarbības attīstībā un jauno tehnoloģiju integrācijā.  Jāpārstāj iznīcināt individuālā pašiniciatīva ar smacējošu birokrātiju un neadekvātu nodokļu sistēmu. Nāciju vienojošas valsts attīstības vīzijas trūkums nedrīkst tikt aizstāts ar neapdomīgu visatļautību atsevišķu ekonomisko grupējumu īstermiņa interesēs.
  7. Valstij nekavējoties jāatrisina valsts austrumu robežas caurlaidības problēma, lai novērstu Krievijas un Baltkrievijas radīto imigrantu iekļūšanu Latvijā. Jāsadarbojas ar Lietuvu un Poliju robežas izbūvē, jālūdz tām palīdzība un atbalsts straujai robežas izbūvei.
  8. Par līdzšinējo valsts austrumu robežas pienācīgas izbūves kavēšanu drošības iestādēm ir jāveic izmeklēšana, izvērtējot atbildīgo amatpersonu iespējamu noziedzīgu nolaidību vai valsts nodevību.

 

1.

Liāna Langa Biedrība “Par latviešu valodu”, kampaņa #RunāLatviski

2.

Bruno Javoišs Viestura ordeņa komandieris

3.

Alvis Hermanis “Jaunais Rīgas teātris” mākslinieciskais vadītājs

4.

Baiba Rudevska Juriste, tiesību zinātņu doktore

5.

Juris Ulmanis Zemessargs, alpīnists, grāmatu autors

6.

Rudīte Kalpiņa Literāte un redaktore

7.

Vents Zvaigzne Pašnodarbināta persona, redaktors, publicists

8.

Intars Rešetins Aktieris, režisors

9.

Ralfs Freibergs Latvijas hokeja izlases spēlētājs

10.

Gundars Kalve Uzņēmējs, militārpersona

11.

Uģis Niedre Vēsturnieks – Dr. hist., pensionēts, brīvais pētnieks

12.

Pēteris Kvetkovskis Grupas “Skyforger” mūziķis

13.

Rihards Kostigovs Biedrība “Asociācija “Ģimene””

14.

Krists Kalniņš Mācītājs

15.

Uģis Nastevičs Latvijas Dievturu sadraudze

16.

Ingvars Leitis Vēsturnieks

17.

Lelde Stumbre Rakstniece

18.

ArtūrsTereško Ārsts

19.

Vineta Poriņa Valodniece, sociolingviste

20.

Māris Bērziņš Rakstnieks

21.

Viesturs Rudzītis psihoterapeits

22.

Linda Lauze Sociolingviste, Liepājas Universitātes profesore

23.

Silvija Brice Tulkotāja

24.

Agris Dzenis Pašnodarbināts vēsturnieks

25.

Vladis Spāre Rakstnieks

26.

Andris Balcers Vīru kopa “Vilki”, dalībnieks

27.

Biedrība “Peripatos”

28.

Emīls Gailis Latvijas Nacionālo karavīru biedrība

29.

Jānis Sils Publicists

30.

Juris Dalbiņš Pensionārs (atvaļināts pulkvedis)

31.

Raivis Zeltīts Biedrības “Austošā Saule” priekšsēdētājs

32.

Jānis Vilnītis Valdes priekšsēdētājs AS “Liepājas Papīrs”

33.

Viktors Birze lauku uzņēmējs

34.

Inese Dreimane Brīvvēsturniece

35.

Gatis Eglītis Finansists, 3 bērnu tēvs

36.

Zane Brūvere-Kvēpa Redaktore

37.

Jana Streļeca Ukrainas atbalsta biedrība

38.

Valters Grīviņš Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv redaktors

39.

Raimonds Lagimovs mūziķis

40.

Elita Veidemane Žurnāliste

41.

Oto Brantevics Galvenās lomas atveidotājs filmā “Dvēseļu Putenis”

42.

Eva Mārtuža Rakstniece

43.

Biedrība “Tēvijas Sargi”

44.

Normunds Krafts

45.

Ilgvars Vērmelis Tulks un misionārs

46.

Normunds Žunna Politiskas partijas kanclers

47.

Imants Vīksne Laikraksts “Ogres Vēstis Visiem”

48.

Eva Lūse Redaktore, laikraksts “Rīgas Apriņķa Avīze”

49.

Agris Purviņš Atvaļināts NBS majors, skolotājs, zemessargs

50.

Baiba Ābelīte Māksliniece

51.

Andris Ābelīte Mūziķis

52.

Guntis Libeks Aizkraukles novada domes deputāts

53.

Egīls Zirnis Pensionārs

54.

Jānis Maurītis Vēsturnieks – Mg. hist.

55.

Ainārs Zelčs Rakstnieks

56.

Linards Baumanis Jurists

57.

Ervīns Krauklis Arhitekts

58.

Argita Daudze Diplomāte izdienas pensijā, vēsturniece

59.

Jānis Suipe Datorspeciālists, uzņēmējs

60.

Vilnis Strods Privāti praktizējošs zobārsts

61.

Leo Hiršsons Pensionārs

62.

Andrejs Faibuševičs Medicīnas doktors, mūzikas kluba īpašnieks

63.

Odisejs Kostanda Vēsturnieks, politiķis

64.

Mārcis Kūlis Mūziķis, skolotājs un aktīvists

65.

Artis Šlosbergs Latvietis

66.

Edgars Žīgurs Vēsturnieks – Mg. hist.

67.

Māris Mednis Tiesnesis

68.

Sandis Gugāns Celtniecības tehnikas operators

69.

Mārtiņš Krusts Ekonomists

70.

Jānis Ozols Ārsta privātprakse

71.

Muntis Auns Vēsturnieks – Dr. hist.

72.

Ieva Duļevska Biedrība “Eņğeļa Sirds”

73.

Ainars Bašķis Autovadītājs

74.

Inguna Cepīte Rakstniece/grāmatizdevēja

75.

Ivars Auziņš Aktieris un uzņēmējs

76.

Zane Šmite Vokālā pedagoģe

77.

Ilze Grunte Mūziķe

78.

Māris Niklass Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas vadītājs

79.

Ruta Pazdere “Latvijas okupācijas izpēte” biedrības valdes priekšsēdētāja

80.

Matīss Žuravļevs Datu zinātnieks

81.

Berta Ceļmale Pensionāre

82.

Dace Lindberga Dizainere

83.

Ināra Randere Pensionāre

84.

Mārtiņš Zelmenis Rakstnieks

85.

Viesturs Vecbaštiks Pensionārs

86.

Uģis Jurševskis Sabiedriskais aktīvists

87.

Edgars Svirskis Algots darbs

88.

Dagnija Svarāne Pensionāre

89.

Raimonds Krūmiņš Ekonomists

90.

Māra Vilde Literāte, redaktore

91.

Rūdolfs Kreislers Sistēmu administrators

92.

Māris Ceplis Saziņa un tulkošana

93.

Mareks Sarnovskis Mūziķis

94.

Uģis Lapiņš Pensionārs

95.

Gatis Kalniņš Pilsoņzinātnes projekts “Latvijas pilskalni”

96.

Velga Drupa Pensionāre

97.

Oskars Krīgers Vēstures maģistrs

98.

Jānis Puķīte Algots darbinieks

99.

Rihards Munkevics Mūziķis

100.

Gunārs Laicāns Pensionārs

101.

Vaira Lejniece Pedagogs

102.

Ainis Sproģis Pašnodarbinātais

103.

Rudīte Bērziņa Pensionēta advokāte

104.

Kaspars Adams Uzņēmējs

105.

Andrējs Krūmiņš IT speciālists

106.

Māris Sjomkāns Strādnieks

107.

Andris Kalnozols Kamīnmeistars

108.

Agnese Rudzīte Ilustratore

109.

Andris Gross Komunikācijas speciālists, aktieris

110.

Uldis Punkstiņš Dziesminieks, “Latvijas dievturu Beverīnas draudze” vadītājs

111.

Jānis Vilnītis Biedrība “Jūrmalas attīstībai un vides aizsardzībai” vadītājs

112.

Ģirts Birziņš Būvniecība

113.

Astra Feldmane Redaktore

114.

Jānis Ivanovskis Būvinženieris

115.

Diāna Vagale Pašnodarbinātais

116.

Baiba Astra “Ogres tehnikums” pedagogs

117.

Ingrīda Titava Triju zvaigžņu ordeņa virsniece (4.pakāpe)

118.

Kristīna Blumberga BDR “ProBonoPublico.Latvia” valde

119.

Kaspars Zambergs Pašnodarbināts

120.

Jānis Hvoinskis Dzejnieks, tulkotājs

121.

Mārtiņš Veide SIA “Veide” īpašnieks

122.

Inga Saulīte FB grupas “Miķelis Valters. Latvju valstiskums” administratore

123.

Aigars Snikus Galdnieks

124.

Andris Rūtiņš Vēsturnieks

125.

Normunds Kuplēns Atvaļināts policijas virsnieks

126.

Gunārs Repše Viesnīcas administrators

127.

Zigurds Strīķis Inženieris

128.

Jolanta Kublinska Pensionāre

129.

Egons Mudulis Tulks

130.

Kaspars Ūdris “Latvijas Žurnālistu savienība” biedrs

131.

Nīna Leimane Nenodarbojos/nepārstāvu

132.

Una Griškeviča Žurnāliste

133.

Andra Kaupe Intervētāja

134.

Gvido Bokša Izdienas pensionārs

135.

Māris Slokenbergs Pensionārs

136.

Silvestrs Indričāns Celtniecība, fotografēšana

137.

Arvo Karelsons Vēstures un sociālo zinību skolotājs

138.

Ligita Vircava Ķīmiķe, sabiedriskā aktīviste

139.

Normunds Sakalovskis Zemessargs, lauksaimnieks

140.

Agita Švītiņa Ģimenes ārsts

141.

Arnis Švītiņš Filologs

142.

Astra Feldmane

143.

Dagnija Liepiņa
Dalies:
Facebook
Twitter
WhatsApp

Apej cenzūru!

Neesi atkarīgs no sociālo tīklu starpniecības – saņem “Austošās Saules” ziņu apkārtrakstu savā e-pastā.