Jaunākā epizode

Austošā Saule
Austošā Saule
31. Marksisma kritika.
/

Par raidījumu

Analītiskas un kritiskas sarunas par Latviju mūsu pārbaudes laikā.

Jaunākās epizodes

1. Par un pāri politikai.

Pirmajā epizodē Valters, Krišjānis un Raivis pārbauda, vai dažādās aprindās cirkulējošais un šodien arvien aktuālākais metapolitikas jēdziens ir latviskojams kā “pār-politika” un iztirzā dažādas tās nokrāsas. Saruna par to, kā politiskā vara īstenojas ne tikai caur parlamentu, ministru kabinetu, pie “politiķiem”, bet arī citās kolektīvi saistošus lēmumus ietekmējošās institūcijās kā mediji, NVO, sociālie tīkli, izglītības iestādes, biznesa interesēs, tiesās, starptautiskajās organizācijās, plašākā kultūrā. No nesenā Satversmes tiesas lēmuma par ģimenes definīciju līdz redzamai un neredzamai varai, konservatīvo institucionālajam vājumam, oligarhiem kā tipiskiem Austrumeiropas metapolitiķiem un jaunas elites audzināšanai – tas šajā Pārbaudes laikā. Īsi par G. Lebonu un pūļa varu:

Lasīt vairāk »